Kontakta oss
Vad har genomförts 
Möten 
Tryckt information 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Vad har genomförts

Inte uppdaterats sedan 2007. Men detta ger en god bild av vad föreningen gjorde under åren 2002 och framåt.

Kvartal 2 2007

Tipsrunda Gårdstånga-Getinge slutförd efter 10 ggr
SLUGs årsmöte 
Möte Eslövs kommunledning
Deltagande i Eslövs modellen
ESF projeket
Gubbagruppen

Kvartal 1 2007

ESF projekt Flyinge Arbetsgemenskap beviljat
Ansökan om Leader inlämnad 23 jan
Ekomuseum 
Häst och Vagnmuseeum
Bettransporterna - möten och skrivelser
Första numret av Flyingebladet utkommer
Möten kring Företagsby "Häst Ideon"

Kvartal 4 2006

Flyingeboken trycks och distribueras
Julmarknad på Flyinge Kungsgård

Kvartal 3 2006

Deltagande i SALU-gruppens möte kring Leader
Flyingeboken avslutas. 

Kvartal 2 2006

Arbetet med Flyingeboken dominerar helt
Flyingegolfen genomförs

Kvartal 1 2006

Ansökan Ekomuseum inskickad
Tipspromenader under mars-april
Utredningen Flyinge hästcentrum avslutat 15 febr
Skrivelser till Vägverket
Skrivelser till Eslövs och Lunds kommuner
Möte med Eslövs kommunledning
Årsmöte Eslövs byalagsråd

Kvartal 4 2005

Ansökan Ekomuseum Länsstyrelsen 
Skrivelse Vägverket
Tipspromenader under oktober
Deltagande i konferenser Emmaboda och Växjö kring lokal ekonomi
Julmarknad Flyinge Kungsgård

Kvartal 3 2005

Projekt ESF avslutat
Möte med Eslövs kommunledning
Fältstudier Ekomuseum öster om Flyinge Kungsgård

Kvartal 2 2005

Projekt från ESF beviljat och påbörjat
Projekt Ekomuseum påbörjat
Projekt Flyinge som hästcentrum påbörjat

Kvartal 1 2005

Möte med Eslövs Kommun 20/1
Möte med Lunds kommuns nätverk
Boken "att starta ett bygdegemenskapsföretag"
Rapport "Innovationssystem lärande bygd"
Ansökan " Bygdegemenskapsföretag " ESF
Ansökan Ekomuseum Kävlingeån
Nya blå ortsskyltar Getinge och Flyinge Kungsgård

Kvartal 4 2004

Julmarknaden på Kungsgården 3-5 dec
Projektrapport "Lärande Bygd"
Ansökan "Forskningsstation"
Landsbygdsforum Östersund
Lokalekonomidagarna i Växjö
Möte med Lunds kommuns företagsnätverk i Genarp

Kvartal 3 2004

Boken "att lyfta fram sin bygd"
Projektrapporten klar "Infocentrum Gårdstånga"
Möte med Utvecklingskollegiet i Lund 3/9
Möte med Eslövs Kommun 2/9
Styrelsemöte FU i Önneköp 2/9
Vandring med Birgitta Karlsson, MOS Eslöv angående Holmbyrundan
Information hos Scouterna
Framtidsgruppen
Bokgruppen
Möte byalagsrådet i Harlösa 23/8
Cykeltur med Björn Leander 12/7
Besök Västra Torup 26/7

 

Kvartal 2 2004

Flyingerundan klar

Möten Lunds Universitet
Vandrarhemmet Kungsgården invigning 23/6
Uppvaktning chefsbytet Kungsgården 17/6
Möte med Peter Sörbom Lunds kommun
Nationaldagstal 6/6
Landsbygdsriksdagen Ystad 21-23/5
Invigning Sofiero Gård 20/5
Presskonferens SkD
Möte Bokgruppen
Möte Framtidsgruppen
Möte Hamburg 19/4
Årsmöte 21/4
Möte med KY myndigheten Hässleholm
Möte med rektor Eva Malvå

 

Kvartal 1 2004

Möte med Region Skåne
Samrådsmöte kring detaljplan 18/3
Konferens Åkersberg
Möte med ESF-rådet i Lund
Styrelsemöte 4/3
Utskick av informationsblad till alla hushåll
Möte med Teknikbrostiftelsen 26/2
Möten med Lunds Universitet
Möte med Vikingatider Löddeköpinge
Möte med Eva Hallberg Kulturchef Eslöv
Styrelsemöte SLUG
Avtackning Bengtssons Conditori
Möte med Eslövs kommun
Konferens i Sibbhult
Flyinge Vägförening 27/1
Möte med SLUG
Byakagsrådets möte Östra Strö 21/1
Flyingerådet 14/1

Kvartal 4 2003

Styrelselunch på Sofiero Gård 4/12
Möte med Lunds Stift 18/11
SLUG höstmöte 12/11
Styrelsemöte 6/11
Planeringsdagar Landsbygdsriksdagen 29/10
Ridvägar
Lokalekonomidagarna i Växjö 23-24/10
Möte kring ridleder i Flyingebygden 22/10 o 31/10
Företagsforum Malmö 22/10
Möte med Flyinge Kungsgård 17/10
Trygghetsvandring i Flyinge 16/10
Möte med nätverket för lärande Hässleholm 13/10
Nyinflyttardagen på Flyinge Värdshus 8/10 med 80 deltagare
Möte med Ideonchefen 8/10

Kvartal 3 2003

Möte med Lunds stift 30/9
Möte med SLUG 23/9
Möte med Eslövs kommun 18/9
Möte med Vikingatider Löddeköpinge 17/9
Deltagande i Matöppets arrangemang 13/9
Möte med turistcheferna 2/9
Inbjudan till förstudie Turistbyrå Shellmacken
Flyingebygden i EU-projektet e-Compete
Flaggprojektet framgångsrikt 15 nya flaggstänger kommer upp under hösten

Kvartal 2 2003

Tolv Vägskyltar uppsatta vid bygdens gränser
Rapporten från mötesplatserna klar
Besök Dunkers Kulturhus
SALU gruppen i Skåne har möte hos Flyinge Utveckling
Ordförande sitter på kontoret på heltid
Föreningen deltager i Flyinge Kan
Flyingebygden boken framställd i en dummy
Föreningen deltager i dialogkonferens i Lund rörande Nationella Programmet
Flyingebygden - doktorand inom informatik studerar bygdens lärande
Kickoff undersökning av mötesplatser fyra studenter från Lunds Universitet

Kvartal 1 2003
Skrivelse till Arbetsförmedlingen
Ansökningar om bidrag
Ljuslåda Flyingebygden vid lokalen
Brevpapper och flaggor
Ett bokverk om Flyingebygden påbörjas
Föreningen får egen lokal i bankhuset
Medlemskorten börjar säljas
Föreningen får organisationsnummer
Mycket skrivs i tidningarna om föreningen
Banken i Flyinge blir kvar utökade öppettider
Stort möte om banken och postservicen i Församlingshemmet (100 personer)
Kommittéer tillsätts
Skrivelse till Vägverket angående bygdeskyltar
Utskick till bygdens alla hushåll som presenterar föreningen
Flyingerådet träffas på Kungsgården (45 personer)
Kontakter med Lunds Universitet

Hösten 2002
Medlemskort framställs
Bankkonto
Startbidrag 25 000 kronor från Sparbanksstiftelsen
Flyinge Utveckling bildas med stadgar och interimstyrelse.
Logotype för bygden utformas
Flyinge Utveckling styrelse tillfrågas.
Möte med Västra Torups byalag
Möte med SLUG och ESF-rådet

 

Våren 2002
Skrivelse till banken angående minskade öppettider följs av flera möte med bankledningen
Eslövs byalagsråd bildas. Flyinge deltager som intresserad

20-talet
Flyinge Utveckling bildas
Cykelklubben Trampen har svårigheter.
Nybyggnation i Flyinge en success.
Flyinge Kungsgård och Kläckeribolaget expanderar
Webbsiten www.flyinge.nu startas

 

90-talet

Fritidsgården rivs och ny lokal byggs vid idrottshallen. Fritidsledare försvinner.

Flera föreningar försvinner, som Schackklubben, Frimärksföreningen. och Friluftsfrämjandet

 

80-talet

Eslövs Schackklubb bjuds in att driva lokal schackklubb i Flyinge. Klubben engagerar ett 20-tal ungdomar under en 10-årsperiod

Flyinge Frimärksförening bildas och drivs huvudsakligen av ungdomar under 10 år. Träffar varje fredag i fritidsgården.

Flyinge Badmintonklubb startar med den nya skolans idrottshall som bas.

Samrådsgruppen avvecklas

Fotbollsföreningarna i Flyinge och Gårdstånga går samman (GOF)

 

70-talet

En lokal utvecklingsgrupp startas med namnet Flyingeföreningarnas Samrådsgrupp som tar initiativ till möten för att bygga ny skola i Flyinge. Remissorgan för grönområden samt en del ytterligare frågor behandlas.

En lokalgrupp av Friluftsfrämjandet startas i Flyinge, som engagerar många Mullebarn och föräldrar.

Flyinge Vägförening bildas

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden

Kontakta föreningen

 

EMU Valet
Sponsorer
Flyingebygden i media
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning